MET informacije na ovim Web stranicama obezbeđuje SMATSA doo.

METAR Redovni meteorološki izveštaj za aerodrom u obliku METAR ključa propisanog od strane Svetske meteorološke organizacije.
TAF Prognoza za aerodrom u obliku TAF ključa propisanog od strane Svetske meteorološke organizacije.
AIRMET Informacija koja se odnosi na javljanje ili očekivano javljanje određenih en-route meteoroloških pojava koje mogu uticati na bezbednost operacija vazduhoplova na malim visinama, u skraćenom otvorenom tekstu za koji se koriste odobrene ICAO skraćenice i numeričke vrednosti.
SIGMET Informacija koja se odnosi na javljanje ili očekivano javljanje određenih en-route meteoroloških pojava koje mogu uticati na bezbednost operacija vazduhoplova, u skraćenom otvorenom tekstu za koji se koriste odobrene ICAO skraćenice i numeričke vrednosti.
GAMET Od 20.05.2021. godine GAMET prognoza se ne izrađuje.
eGAFOR prognoza koja je namenjena za VFR letove na malim visinama do FL100 dostupna je na adresi https://egafor.eu
SWL Chart Karta značajnog vremena (male visine) koja se priprema kao kombinacija prognoza SIGWX pojava i prognoza visinskog vetra i temperature.

Važna napomena: Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, namenjen je isključivo vazduhoplovnim korisnicima, ne sme se koristiti za bilo koje komercijalne svrhe i ne zamenjuje dokumentaciju za let.