Poštovani korisnici, da biste učestvovali u anketi neophodno je da prihvatite kolačiće.

1. Ime organizacije

2. Koje meteorološke usluge SMATSA doo koristite? (možete označiti više od jedne opcije)





3. Koliko često koristite mateorološke usluge SMATSA doo?



4. Da li Vam je meteorološka usluga pružena kad god Vam je bila potrebna?


5. Da li ste meteorološku uslugu dobili u očekivano vreme?


6. Da li je način dobijanja meteorološke usluge pogodan za Vas kao korisnika?


7. Da li je dokumentacija za let koju ste dobili bila kompletna?


8. Kakva je saradnja sa meteorološkim osobljem SMATSA doo?




9. Sumarna ocena meteoroloških usluga u SMATSA doo u ovoj godini je?




10. Ukoliko želite, navedite predloge za poboljšanje meteoroloških usluga u SMATSA doo.