Поштовани корисници, да бисте учествовали у анкети неопходно је да прихватите колачиће.

1. Име организације:

2. Које метеоролошке услуге SMATSA доо користите? (можете означити више од једне опције)

3. Колико често користите метеоролошке услуге SMATSA доо?4. Да ли Вам је метеоролошка услуга пружена кад год Вам је била потребна?


5. Да ли сте метеоролошку услугу добили у очекивано време?


6. Да ли је начин добијања метеоролошке услуге погодан за Вас као корисника?


7. Да ли је документација за лет коју сте добили била комплетна?


8. Каква је сарадња са метеоролошким особљем SMATSA доо?
9. Сумарна оцена метеоролошких услуга у SMATSA доо у овој години је:
10. Уколико желите, наведите предлоге за побољшање метеоролошких услуга у SMATSA доо.