Имајући у виду да су летови на малим висинама (LLF) по питању безбедности најкритичнији део ваздухопловства коме су доступни различити неусаглашени метеоролошки продукти, пројектна идеја eGAFOR заснована је на сарадњи пружалаца MET услуга (METSPs) у централној и југоисточној Европи са циљем да обезбеди усаглашен MET продукт за лет који је планиран у области која обухвата више земаља.

Будући усаглашен MET продукт, eGAFOR прогноза, ће се издавати на хармонизован начин. Прогностичари у суседним Meteorological Watch Offices (MWOs) ће усаглашавати своје eGAFOR прогнозе на заједничким деловима рута на границама FIR, за исти период важења које ће, на крају, бити доступне корисницима на једном месту.

Пружаоци MET услуга који учествују у пројекту, поред SMATSA доо, су ARSO – Slovenian Environment Agency, BHANSA – Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency, Croatia Control Ltd., OMSZ – Hungarian Meteorological Service, ROMATSA - Romanian air traffic services administration и SHMU – Slovak Hydrometeorological Institute. IBL Software Engineering учествује као индустријски партнер.

Имајући у виду циљ пројекта Innovation and Networks Executive Agency (INEA), тело Европске Комисије, је препознало вредност Пројекта eGAFOR кроз CEF Transport Call 2016. године и EU га финансира га са 85%.

Више информација је дато на страници http://egafor.eu